Disclaimer

Cookies

Bredemeijer Group BV kan gegevens verzamelen over de manier waarop u van de website gebruik maakt. Dit gebeurt via ‘cookies’. Cookies zijn stukjes informatie die door de web browser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Als u vervolgens nogmaals een bezoek brengt aan onze website, zal onze computerserver automatisch de cookie herkennen en informatie doorgeven over uw laatste bezoek. Dit betekent dat bij elk bezoek aan  een van onze websites automatisch uw (tijdelijke) IP-adres wordt herkend en de website of e-mail van herkomst. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Gewoonlijk kunt u de instellingen van de browser aanpassen om deze automatische acceptatie uit te schakelen. In dat geval heeft u geen mogelijkheid meer om als geregistreerd gebruiker van de online diensten gebruik te maken. Als alternatief kunt u de cookies die op uw PC worden opgeslagen, regelmatig wissen.

Door het gebruik van cookies is Bredemeijer Group BV in staat te beoordelen hoe populair de diverse onderdelen van de site zijn en de navigatie op de site te verbeteren. Deze gegevens worden echter niet opgenomen bij uw persoonlijke gegevens.

Inhoud website

Bredemeijer Group BV heeft de inhoud van deze website en alle andere websites die vallen onder het Bredemeijer Group domein met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter voor informatieve doeleinden aangeboden. Bredemeijer Group BV garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Voor zover wettelijk toegestaan sluit Bredemeijer Group BV, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal Bredemeijer Group BV in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie; de onmogelijkheid de website te gebruiken; en het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van de Bredemeijer Group BV en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Een gedeelte van de website mag of kan geprint of gedownload worden naar een harde schijf en verspreiden worden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende de zogenaamde ‘copyright-vermelding' in alle en uitingen en kopieën op te nemen: Copyright Bredemeijer Group BV. Alle rechten voorbehouden.

Toestemming

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer maar niet uitsluitend, verboden om een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van een derde ) zonder de toestemming van Bredemeijer Group BV.